Onko sinulla jo palvelusi kehittämiseen osallistuva asiakasyhteisö?

Asiakkaat ovat palvelusi ja sen kautta tuottamasi asiakaskokemuksen parhaita asiantuntijoita. On siis täysin luonnollista, että asiakkaat ovat se kaikkein tärkein sidosryhmä, jota kuunnellaan eniten, kun palvelua kehitetään. Aidosti asiakaslähtöiset yhtiöt ovat jo perustaneet tai ovat juuri nyt perustamassa yhteisöjä, joissa he kehittävät palveluitaan yhdessä asiakkaiden kanssa.

Asiakasyhteisö

Mikroyrityksessä voi hyvin riittää yhteydenpito luottoasiakkaisiin esim. Facebookissa. Vähänkin isommassa organisaatiossa on huomattu, että yhteiskehittelyä tai asiakkaiden osallistamista kannattaa tehdä kehittämistarkoituksiin räätälöidyllä alustalla, joka mahdollistaa yrityksen ja asiakkaiden välisen sekä asiakkaiden keskinäisen dialogin, mutta josta somekanavien häly ja lyhytjänteisyys puuttuvat.

Kehittämistyön kannalta on tärkeää myös se, että kehittäjäyhteisön ylläpitoon käytetty palvelu tarjoaa perusteelliset analyysit asiakkaiden tuottamasta sisällöstä. Jos analyysiominaisuuksia ei ole, menettää yhteisö keskeisen osan arvostaan. Olemme huomanneet, että analyysia kaivataan kahdella eri tasolla: toisaalta ”johdon tiivistelmä” –tyyppisenä ylätason visualisointina siitä, mitä asiakasyhteisössä on esimerkiksi viimeisen kuukauden aikana tapahtunut. Toisaalta kaivataan säännöllisin väliajoin myös syvällisempää asiakasanalyysia, joka tarjoaa johtopäätöksiä ja ohjausta siihen, miten kehittämistyötä kannattaa tehdä.

Seuraavassa blogipostauksessa kerron muutaman esimerkin siitä, miten asiakkaamme ovat hyödyntäneet kehittäjäyhteisöissään syntynyttä dataa oman liiketoimintansa ja palveluidensa kehittämiseen.

Onko sinulla jo palvelusi kehittämiseen osallistuva asiakasyhteisö?