Henkilökohtainen yhteys asiakkaisiin – yritysten hallitusten valtti

Cembli suoritti viime viikolla Customer On Board –projektin kyselyyn tulleiden avointen tekstivastausten analyysin ja visualisoinnin. Kyselyssä selvitettiin, miten asiakasajattelu näkyy yritysten hallitustyöskentelyssä ja kuinka asiakasymmärrystä hyödynnetään hallituksen strategisessa päätöksenteossa.​ Siihen tuli vastauksia lähes 200 suomalaisen yrityksen hallituksen jäseneltä ja puheenjohtajalta.

Avoimet tekstivastaukset ovat kyselyissä yleensä niitä, joissa vastaajan oma ääni ja tämän tulkinta kyselyn aiheista näkyvät parhaiten, ja siksi niiden perusteellinen analyysi ja visualisointi on olennainen osa kyselyiden tulosten raportointia.

Esimerkiksi tämän kyselyn avoimissa vastauksissa korostuivat syyt siihen, miksi joidenkin yritysten hallitukset kokevat asiakasosaamisensa hyväksi tai erinomaiseksi:

Hyvä asiakasosaaminen

Ja toisaalta miksi joidenkin yritysten hallitukset kokivat asiakasosaamisensa heikoksi:

Heikko asiakasosaaminen

Lisäksi kyselyssä kysyttiin muun muassa, missä asioissa hallitus haastaa toimivaa johtoa:

Asiakaskokemus, palvelukehitys

Kaikkien avointen kysymysten tulokset ovat tässä:

 

Customer On Board –projektista lisää: onboard.fi

Kiinnostuitko tekstimateriaalien analyyseista ja visualisoinneista? Ota yhteyttä: Camilla Magnusson, camilla@paranna.fi, puh. 044-290 2218.

Henkilökohtainen yhteys asiakkaisiin – yritysten hallitusten valtti
Tagged on: