tekstianalyysi

F-Secure Freedomea kehitetään asiakaslähtöisesti tekstidata-analyysin avulla

Cembli toteutti F-Securen Freedome-yksityisyydensuojasovellukselle data-analyysin, jossa Freedomen asiakkaiden sovelluskauppoihin kirjoittamien arvostelutekstien pohjalta laadittiin palvelukehitystä ja markkinointia tukeva analyysi. Näitä arvosteluja oli kertynyt tarkastelujakson aikana Android- ja iOS-käyttäjiltä yhteensä 5500 kappaletta, kattaen 60 eri maata. Mullistavaa tässä tavassa toimia on se,

Älä rasita asiakkaitasi huonosti muotoilluilla kyselyillä

Asiakasymmärryksen merkitys liiketoiminnan kasvattajana on nyt yleisesti huomattu, ja sen myötä kaikenlaisten kyselyiden määrä on moninkertaistunut. On hienoa, että asiakkaiden mielipiteistä ollaan kiinnostuneita, mutta hyvien tuloksien saamiseksi kyselyt kannattaa muotoilla huolella, muuten ne voivat sitouttamisen sijaan vieraannuttaa asiakkaita. Negatiivisesta kyselyyn

Henkilökohtainen yhteys asiakkaisiin – yritysten hallitusten valtti

Cembli suoritti viime viikolla Customer On Board –projektin kyselyyn tulleiden avointen tekstivastausten analyysin ja visualisoinnin. Kyselyssä selvitettiin, miten asiakasajattelu näkyy yritysten hallitustyöskentelyssä ja kuinka asiakasymmärrystä hyödynnetään hallituksen strategisessa päätöksenteossa.​ Siihen tuli vastauksia lähes 200 suomalaisen yrityksen hallituksen jäseneltä ja puheenjohtajalta.