osallistaminen

Onko sinulla jo palvelusi kehittämiseen osallistuva asiakasyhteisö?

Asiakkaat ovat palvelusi ja sen kautta tuottamasi asiakaskokemuksen parhaita asiantuntijoita. On siis täysin luonnollista, että asiakkaat ovat se kaikkein tärkein sidosryhmä, jota kuunnellaan eniten, kun palvelua kehitetään. Aidosti asiakaslähtöiset yhtiöt ovat jo perustaneet tai ovat juuri nyt perustamassa yhteisöjä, joissa

Asiakkaiden osallistaminen – 4 hyötyä yritykselle

Asiakkaiden osallistaminen palvelusi kehittämiseen tuottaa sinulle useita hyötyjä. Tässä tiivis yhteenveto tärkeimmistä: Asiakasymmärryksen lisääminen. Asiakkaita osallistamalla keräät samalla heistä arvokasta tietoa. Syvällinen ymmärrys juuri sinun asiakkaidesi taustoista, tarpeista ja toiveista on kullanarvoista tietoa kilpailluilla markkinoilla. Sitouttaminen. Asiakas kokee sellaisen palvelun

Asiakaskokemuksen ja asiakasymmärryksen merkitys kilpailutekijänä kasvaa

Asiakasymmärryksen ja asiakaskokemuksen merkitys on vahvassa kasvussa. Näitä asioita korostetaan erityisesti markkinoinnissa sekä palvelu- ja tuotekehityksessä. Asiasta kirjoitetaan ja keskustellaan paljon, mutta käytännön toimet ovat monessa yrityksessä vielä aloittamatta. Asiakaskokemuksen ja asiakasymmärryksen merkitys kilpailutekijänä tulee kasvamaan voimakkaasti seuraavien vuosien aikana.