asiakasymmärrys

Miten asiakaskeskeisyys määritellään?

Cemblin Camilla kirjoitti Asiakaskeskeisyys-blogiin siitä, mikä asiakaskeskeisyyden määritelmä oikeastaan on. Asiakaskeskeisyydestä puhutaan paljon, ja moni organisaatio kertoo olevansa asiakaskeskeinen, mutta mitä se tarkoittaa? Asiakaskeskeisen organisaation perusoivallus on, että asiakkaat eivät ole harmaata massaa, vaan jokaisella asiakkaalla on omat tarpeensa ja

F-Secure Freedomea kehitetään asiakaslähtöisesti tekstidata-analyysin avulla

Cembli toteutti F-Securen Freedome-yksityisyydensuojasovellukselle data-analyysin, jossa Freedomen asiakkaiden sovelluskauppoihin kirjoittamien arvostelutekstien pohjalta laadittiin palvelukehitystä ja markkinointia tukeva analyysi. Näitä arvosteluja oli kertynyt tarkastelujakson aikana Android- ja iOS-käyttäjiltä yhteensä 5500 kappaletta, kattaen 60 eri maata. Mullistavaa tässä tavassa toimia on se,

Älä rasita asiakkaitasi huonosti muotoilluilla kyselyillä

Asiakasymmärryksen merkitys liiketoiminnan kasvattajana on nyt yleisesti huomattu, ja sen myötä kaikenlaisten kyselyiden määrä on moninkertaistunut. On hienoa, että asiakkaiden mielipiteistä ollaan kiinnostuneita, mutta hyvien tuloksien saamiseksi kyselyt kannattaa muotoilla huolella, muuten ne voivat sitouttamisen sijaan vieraannuttaa asiakkaita. Negatiivisesta kyselyyn

Henkilökohtainen yhteys asiakkaisiin – yritysten hallitusten valtti

Cembli suoritti viime viikolla Customer On Board –projektin kyselyyn tulleiden avointen tekstivastausten analyysin ja visualisoinnin. Kyselyssä selvitettiin, miten asiakasajattelu näkyy yritysten hallitustyöskentelyssä ja kuinka asiakasymmärrystä hyödynnetään hallituksen strategisessa päätöksenteossa.​ Siihen tuli vastauksia lähes 200 suomalaisen yrityksen hallituksen jäseneltä ja puheenjohtajalta.

Kilpailija tuntee asiakkaasi

Cemblin Camilla kirjoitti Instanssin blogiin postauksen siitä, miten kilpailija-analyysi ja asiakasanalyysi limittyvät. Parhaan käsityksen yrityksen tai palvelun todellisista vahvuuksista ja heikkouksista saa kysymällä, ei yritykseltä itseltään, vaan heidän asiakkailtaan. Ja arvokkaimman vastauksen saa, kun tutkii asiakkaiden omin sanoin kuvaamia tilanteita, joissa

Onko sinulla jo palvelusi kehittämiseen osallistuva asiakasyhteisö?

Asiakkaat ovat palvelusi ja sen kautta tuottamasi asiakaskokemuksen parhaita asiantuntijoita. On siis täysin luonnollista, että asiakkaat ovat se kaikkein tärkein sidosryhmä, jota kuunnellaan eniten, kun palvelua kehitetään. Aidosti asiakaslähtöiset yhtiöt ovat jo perustaneet tai ovat juuri nyt perustamassa yhteisöjä, joissa

Riittääkö NPS lisäämään asiakasymmärrystä?

Cemblin Camilla kirjoitti Instanssin blogiin postauksen siitä, voidaanko asiakaskokemusmittareilla lisätä asiakasymmärrystä. mitä kauempana olet asiakkaistasi (organisaatiossa tai arjessa) ja mitä vähemmän heistä tiedät, sen parempi on, että otat mahdollisimman pian jonkin mittarin käyttöösi. Mitä henkilökohtaisempi kosketus sinulla taas jo on asiakkaidesi

Asiakkaiden osallistaminen – 4 hyötyä yritykselle

Asiakkaiden osallistaminen palvelusi kehittämiseen tuottaa sinulle useita hyötyjä. Tässä tiivis yhteenveto tärkeimmistä: Asiakasymmärryksen lisääminen. Asiakkaita osallistamalla keräät samalla heistä arvokasta tietoa. Syvällinen ymmärrys juuri sinun asiakkaidesi taustoista, tarpeista ja toiveista on kullanarvoista tietoa kilpailluilla markkinoilla. Sitouttaminen. Asiakas kokee sellaisen palvelun

Asiakaskokemuksen ja asiakasymmärryksen merkitys kilpailutekijänä kasvaa

Asiakasymmärryksen ja asiakaskokemuksen merkitys on vahvassa kasvussa. Näitä asioita korostetaan erityisesti markkinoinnissa sekä palvelu- ja tuotekehityksessä. Asiasta kirjoitetaan ja keskustellaan paljon, mutta käytännön toimet ovat monessa yrityksessä vielä aloittamatta. Asiakaskokemuksen ja asiakasymmärryksen merkitys kilpailutekijänä tulee kasvamaan voimakkaasti seuraavien vuosien aikana.