Asiakkaiden osallistaminen – 4 hyötyä yritykselle

Asiakkaiden osallistaminen palvelusi kehittämiseen tuottaa sinulle useita hyötyjä. Tässä tiivis yhteenveto tärkeimmistä:

  1. Asiakkaiden osallistaminenAsiakasymmärryksen lisääminen. Asiakkaita osallistamalla keräät samalla heistä arvokasta tietoa. Syvällinen ymmärrys juuri sinun asiakkaidesi taustoista, tarpeista ja toiveista on kullanarvoista tietoa kilpailluilla markkinoilla.
  2. Sitouttaminen. Asiakas kokee sellaisen palvelun omaksi, jonka kehittämiseen hän on osallistunut. Todennäköisyys vaihtaa kilpailijaan on huomattavasti pienempi, kun asiakas kokee henkilökohtaisen yhteyden palveluntarjoajaan.
  3. Positiivinen yrityskuva. Verkkosivuillaan kaikki puhuvat nykyään asiakaskokemuksen tärkeydestä, mutta ottamalla asiakkaat avoimesti mukaan palvelusi kehittämiseen osoitat, että toisin kuin moni muu, sinä myös toimit periaatteidesi mukaisesti.
  4. Selvät säästöt. Jos osallistat asiakkaat avoimen yhteisön kautta, vähennät asiakaspalautteen käsittelyyn ja asiakastukeen käytettäviä resursseja.
Asiakkaiden osallistaminen – 4 hyötyä yritykselle