Konsulttipalvelumme perustuvat datan monipuoliseen keräämiseen ja analyysiin sekä sidosryhmien (asiakkaiden, työntekijöiden ym.) osallistamiseen kehitystyöhön.

Uskomme siihen, että paras ymmärrys sidosryhmistä syntyy, kun niiden edustajien annetaan kertoa omin sanoin kokemuksistaan ja mielipiteistään. Pääasiallisesti käyttämämme menetelmät ovat henkilökohtaiset haastattelut, digitaaliset osallistamisalustat ja kvalitatiivisen datan analyysit.